DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Öğrenci değişim programları genel olarak yurt dışı ve yurt içi kapsamında değerlendirilir. Söz konusu programlarla düzenlenen protokoller çerçevesinde üniversiteler arası karşılıklı öğrenci değişimine diğer bir deyişle öğrenim hareketliliğine olanak tanınmaktadır. Bununla birlikte değişim programları ile öğrencilerin stajlarını yurt dışında yapmaları ve öğretim elemanlarının ya da araştırmacıların da hareketliliği sağlanabilmektedir.

 Ülkemizde en bilinen öğrenci değişim programları şunlardır:

– Erasmus+ (Avrupa ülkeleri arası değişim programı)

– Mevlana (Türkiye ve tüm dünya ülkeleri arasındaki değişim programı)

– Farabi (Yurtiçi üniversiteler arası değişim programı)

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

2021-2027 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan Erasmus programı, 2014 yılından beri Erasmus+ olarak uygulanmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ismi altında operasyonel olan birçok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası iş birliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İş Birliği Programı) artık Erasmus+ çatısı altında toplanarak Erasmus başvuruları kişisel bazda oldukça kolaylaşmıştır. Kapsamlı bir öğrenci değişim programı olan Erasmus, Erasmus+’ın bir parçası olup öğrencilerin yurtdışında bir üniversitede eğitim görmeleri veya yabancı bir şirkette staj yapmalarına imkân tanır.

Erasmus+ Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469-1536) almıştır. Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine katkıda bulunmuştur. Düşünceleriyle çağının eğitim felsefesini etkilemiştir.

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı  yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğine yönelik programdır. Programının amacı yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Program kapsamında; yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Erasmus+ Programının Alt Eylemleri;

Hareketlilik Faaliyetleri

 • Öğrenci Hareketliliği
 • Öğrenim hareketliliği
 • Staj hareketliliği
 • Personel Hareketliliği
 • Ders verme hareketliliği
 • Personel eğitimi hareketliliği
 • Hareketliliğin Organizasyonu

Erasmus Yoğun Dil Kursları

 • Yoğun Programlar
 • Hazırlık Ziyaretleri

Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları

 • Uluslararası tecrübe ve itibar
 • Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
 • Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
 • Tanıtım / uluslararasılaşma
 • Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
 • Projelere ve değişime ek kaynak temini
 • Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
 • Üniversiteler arası rekabet

Öğrencilere Kazandırdıkları

 • Yurt dışı deneyimi
 • Çok kültürlü ortamda ders işleme
 • Değişik kültürleri tanıma
 • Kendi kültürünü tanıtma
 • Yeni arkadaşlar edinme
 • Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
 • Farklı bir okulda öğrenci olabilme
 • Farklı bir sistem görebilme

Topluma Kazandırdıkları

 • AB ile entegrasyon
 • Eğitimde kalitenin artırılması
 • Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
 • Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
 • Türkçenin yaygınlaştırılması
 • Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
 • Türkiye’nin tanıtımı

 

Kaynak: Ulusal Ajans