İzinli Sayılma ve Ücretler

  • Öğrenciler yurtdışında öğrenim gördükleri süre boyunca Üniversitemizde izinli kabul edilir ve bu süreleri OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki yasal süreleri içinde sayılır.
  • ERASMUS+ programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu döneme ait öğretim ücretlerini Üniversitemize öderler. Yurtdışındaki üniversiteye ayrıca öğretim ücreti ödemezler.
  • Güz döneminde yurtdışına giden öğrenciler bu döneme ait öğretim ücretlerini en geç Ağustos ayı sonuna kadar; Bahar döneminde yurt dışına giden öğrenciler ise Ocak ayı sonuna kadar öderler. Öğrencilerin bu tarihten önce yurtdışına gitmeleri halinde önceden ödeme yapmaları mümkündür.
  • ERASMUS+ programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmesi kabul edilen öğrencilere, tutarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenen miktarda, Avrupa Komisyonu tarafından hibe olarak aylık ödemede bulunulmaktadır. Ancak, yurt dışına giderken bu ödeneğin  %80’i ödenmekte, %20’lik bölümü, ülkemize döndüklerinde verilmektedir.