Not Eşdeğerliliği

ERASMUS programı kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize gittikleri üniversite tarafından verilen transkriptlerde AKTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi notlarının (ECTS Grade) belirtilmesi halinde, Üniversitemiz tarafından buna göre belirlenen ECTS not eşdeğerlik tablosu uygulanır.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri yurtdışı üniversitelerin verdikleri transkriptlerde ECTS Grade belirtilmemesi durumunda bu üniversiteler için daha önce belirlenmiş olan eşdeğerlik tabloları dikkate alınır. Transkriptlerinde ECTS Grade belirtilmeyen yurt dışı üniversitelerin  başarı notlarının OSTİM Teknik Üniversitesi başarı notu karşılığını gösteren tablolar aşağıda sunulmaktadır. Bu üniversitelerin değerlendirmelerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklikler OSTİM Teknik Üniversitesi’nin not sistemine de yansıtılır.

ECTS Not Dönüşümü